Kontakty

Služby pro pěstouny

Tel.: 733 161 620
Češkova 1247, Pardubice, 530 02
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Naše služba je určena pěstounským rodinám, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Naše služby se odvíjí především z potřeb jednotlivých rodin.

Pěstounským rodinám poskytujeme:

  • DOPROVÁZENÍ RODINY - Podporujeme a pomáháme pěstounským rodinám při řešení nejrůznějších témat či obtíží. Doprovázení probíhá přímo v rodinném prostředí podle potřeb rodiny. Společně s pěstouny naplňujeme individuální plán ochrany dítěte. V rámci doprovázení pěstounům nabízíme také pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)
  • VZDĚLÁVÁNÍ - Zajišťujeme vzdělávání pěstounův rozsahu 24 hodin za rok. Výběr témat vzdělávání pobíhá dle potřeby a přání pěstounů. Nabízíme sobotní vzdělávací semináře v rozsahu 8 vyučovacích hodin a dále víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v rozsahu 12 hodin.
  • ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÉ SLUŽBY - Klientům nabízíme poradenství týkající se péče a výchovy dětí, přijetí dítěte do rodiny, vztahů k vlastním a přijatým dětem, organizace rodinného a pracovního života, poradenství v různých životních situacích. Zajišťujeme či zprostředkujeme psychologa, finanční poradenství, doučování dětí, apod.
  • PODPORU PŘI PÉČI O SVĚŘENÉ DÍTĚ - Pro klienty zajišťujeme krátkodobé hlídání dětí Hlídání dětí probíhá např. v rodinných centrech Oblastní charity Pardubice či prostřednictvím hlídání přímo v rodině. Zprostředkujeme odlehčovací pobyty pro děti formou dětských táborů, příměstských táborů apod. a poskytujeme na tyto aktivity finanční příspěvek.
  • KONTAKT S BIOLOGICKOU RODINOU DÍTĚTE A ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU PRO SETKÁNÍ - Podpora kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou probíhá podle zájmu a potřeb dítěte stanovených v Individuálním plánu ochrany dítěte, případně v Individuálním plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči. Nabízíme zprostředkování asistovaného kontaktu dítěte s biologickou rodinou (v neutrálním prostředí, které zajistí bezpečnost dítěte). Podílíme se na přípravě a organizaci setkání a na přípravě dítěte a jeho podpoře při realizovaném setkání.

                

Seznam lidí

Bc. Daniela Turečková - sociální pracovnice
Mgr. Soňa Nečasová - sociální pracovnice
Bc. Tereza Saifrtová, DiS. - vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi