Kontakty

Sklad Potravinové pomoci

Tel.: 777 296 826
V Ráji 732, Pardubice, 530 02
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Fakultativní služby: NE

Potravinová pomoc

Potraviny a drogerie z charitního skladu Potravinové pomoci pomáhají osobám nacházejících se v tíživé životní situaci. Tu se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou či odpovědnými úřady (např. městský úřad, ÚP ČR). Pomoc žadatelům je předávána vždy na základě sociálního šetření a po vydání „Poukazu na potravinovou a materiální pomoc“ humanitárním pracovníkem na výdejním místě Oblastní charity Pardubice v Pichlově ulici.

Pro doporučení klienta sociálním pracovníkem je třeba kontaktovat vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi PhDr. Karolínu Šilarovou.

Děkujeme všem, kteří tuto formu pomoci potřebným podpořili při potravinových sbírkách a společně jsme pomohli těm, kterým nezbývají prostředky na to nejzákladnější. Oblastní charita ráda přijme trvanlivé potraviny do skladu pomoci potřebným, kontaktní osobou je Michal Boháč. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Seznam lidí

Dana Hanovcová - výdej potravinové pomoci ze skladu