Kontakty

Ambulantní odlehčovací služby v Mikulovicích

Tel.: 730 529 527
Devotyho 1, Mikulovice, 530 02
Vedoucí služby: Jana Komárková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

doprava klientů speciálně upraveným automobilem

Posláním ambulantní formy Charitní odlehčovací služby Červánky je poskytovat ambulantní sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.

Seznam lidí

Jaroslav Havlík, DiS. - sociální pracovník
Jana Komárková - vedoucí
Miroslava Dočkalová - koordinátorka služby