Vzdělávací program RORO

Rovnoprávnost s rozumem je dalším vzdělávacím projektem pro dospělé Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek. Od ledna 2020 se v prostorách centra mohou předem přihlášení účastnit:

  • rozvojových setkání
  • počítačových dovedností
  • individuálního koučování
  • kurzů angličtiny a němčiny
  • tréninku vyjednávacích dovedností
  • právního a genderového poradenství
  • testování silných stránek CliftonStrengths®rovnopravnostsrozumem.cz

Více informací na  www.rovnopravnostsrozumem.cz a na facebookových stránkách projektu.

Přihlásit se mohou nejen ženy na rodičovské dovolené. Kurzy budou realizovány do června 2022.

Hlídání dětí po dobu vzdělávání zajišťujeme bezplatně, limituje nás pouze kapacita prostoru herny, přednost mají dříve přihlášení.

Projekt s rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

Vladimíra Krejčíková

Tel.: 603 566 141
koordinátorka projektu RORO