Klub dětí

KLUBÍK

Dětem klientů Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny nabízíme milé společenství v Klubu dětí, který se pravidelně schází každé pondělí ve středisku Služeb pro rodiny v Češkově ulici v Pardubicích.

Cílem klubu je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, do kterého se děti mohou vracet a zprostředkovat jim zážitky, ke kterým by se jinak nedostaly.
Klub dětí během roku umožňuje dětem zažít dobrodružství na víkendových pobytech a výletech. Děti spaly pod stany, vařily, učily se poskytovat první pomoc, prozkoumávaly okolí pomocí dronu a učily se starat samy o sebe.
Před Vánoci si děti připravují také vystoupení pro klienty charitních odlehčovacích zařízeních. Babičky a dědečky potešily krásnými koledami a zpříjemnily jim čas i svou přítomností.
Klubík, jak jej děti pojmenovaly, by se neobešel bez obětavé práce dobrovolníků Barbory Hálové, Jany Mikulecké a praktikantek z Univerzity Pardubice, kterým náleží velký dík za pomoc při schůzkách, víkendových akcích, Dni dětí a příměstském táboře.

Pro více informací kontaktujte svoji klíčovou pracovnici.

PhDr. Karolína Rumlová, MBA

Tel.: 777 296 826, 461 100 445
vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny