Podpora integrace a adaptace uprchlíků z Ukrajiny do majoritní společnosti

Cílem je podpora uprchlíků při začlenění do společnosti:

 • podpora samostatnosti uprchlíků
 • podpora při uvědomování si práv a povinností
 • podpora při jejich uplatňování a naplňování
 • posílení pozitivních vazeb uprchlíků se společností a orientace v jejím prostředí, zajištění základních lidských potřeb

Na území ORP Pardubice, ORP Holice a ORP Chrudim. Cílovou skupinou jsou uprchlíci z Ukrajiny hlášení k pobytu v ČR ohrožení sociálním vyloučení ze života majoritní společnosti.

Cíle sociální intervence a koordinace:

 1. Aktivně vyhledávat a oslovovat uprchlíky sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, kteří nejsou schopni vlastními silami nepříznivou životní situaci zvládnout.
 2. Informovat uprchlíky o dostupných službách na území ORP Pardubice, ORP Holice, ORP Chrudim o možnostech řešení nepříznivé životní situace.
 3. Informovat uprchlíky o jejich právech a povinnostech, eliminovat chybné kroky z neznalosti legislativy.
 4. Nástroji sociální práce spolu s uprchlíky naplánovat kroky ke zlepšení situace a na jejich naplnění spolupracovat.
 5. Informovat uprchlíky o trhu práce a možném začlenění na něm, monitorovat postavení uprchlíků na místním trhu práce a aktivně hájit jejich oprávněné nároky.
 6. Zvýšit informovanost v oblasti práv a oprávněných zájmů.
 7. Zlepšit orientaci uprchlíků v českém právním systému, zlepšení nepříznivého sociálního postavení.
 8. Zlepšit orientaci v české společnosti, což přispěje k většímu začlenění uprchlíků do jejích struktur.

Sociální pracovník a koordinátor pomoci pro ukrajinskou menšinu bude vyvíjet též dílčí aktivity zaměřené na podporu informovanosti a komunikace mezi obyvateli ukrajinského původu, institucemi a majoritní společností. Mezi základní činnosti sociálního pracovníka a koordinátora pomoci pro ukrajinskou menšinu bude patřit síťování uprchlíků a jejich integrace do majoritní společnosti.