V roce 2022 začne v rámci  Oblastní charity Pardubice fungovat Lesní dětské centrum sv. Františka. Dětské centrum bude umístěno v lese nedaleko Svítkova u Pardubic, který Oblastní charita dostala do bezplatného užívání. Posláním Lesního dětského centra bude pečovat o děti od 2 do 6 let.

Kontaktujte nás

Josef Dvořák

603 818 494
5_Iy8Za6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb

Dětské centrum můžete podpořit:

  • finančně na sbírkovém transparentním účtu: 2702236885/2010

Transparentní sbírkový účet

Pohyby na transparentním účtu

  • osobně, účastí na přípravných pracech, na brigádách
  • účastí ve společenství připravovaného centra

Vše je potřeba připravit, září je za dveřmi

Lesní dětské centrum sv. Františka již od začátku května intenzivně připravujeme a prosíme Vás o pomoc při brigádě, která bude probíhat
od 6. do 9. 7. 2022, v jiných dnech po dohodě s Pepou Dvořákem.
I drobná pomoc například se zabezpečením jídla je vítána, velmi si vážíme zapůjčení (ideálně včetně obsluhy) techniky jako jsou 
křovinořezy, motorové pily, drtiče zahradního odpadu a podobně…

Centrum sv. Františka bude stát na několika základních myšlenkách: 

 

  • Kdykoli jste pomohli tomu nejmenšímu, nejbezbrannějšímu, nejslabšímu; Mě jste pomohli
  • Do centra budu zařazeni i děti fyzicky, psychicky, sociálně znevýhodněné
  • Děti budou v těsném kontaktu s římskokatolickým vyznáním (celá centrum bude vedeno dle nejlepší praxe biskupské školky v Hradci Králové, která bude poskytovat metodickou pomoc)
  • Centrum budou pravidelně navštěvovat řádové setry, katoličtí kněží a teologicky vzdělaní laici, kteří budou implementovat do výuky Katechezi Dobrého pastýře
  • Děti budou v těsném kontaktu s přírodou včetně drobných domácích zvířat