Klub dětí

klubík anonymizovanýTřetím rokem nabízí Kateřina Pospíšilová dětem klientů Služeb pro rodiny s dětmi milé společenství v Klubu dětí, který se pravidelně schází každé pondělí.
„Cílem klubu je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, do kterého se děti mohou vracet a zprostředkovat jim zážitky, ke kterým by se jinak nedostaly“, uvedla Kateřina Pospíšilová.
Klub dětí během roku umožnil dětem zažít dobrodružství i na dvou víkendových pobytech. Děti spaly pod stany, vařily, učily se poskytovat první pomoc, prozkoumávaly okolí pomocí dronu a učily se starat samy o sebe.
Před Vánoci si děti připravily vystoupení pro klienty charitních odlehčovacích zařízeních. Babičky a dědečky potešily krásnými koledami a zpříjemnily jim čas i svou přítomností.Klubík, jak jej děti pojmenovaly, by se neobešel bez obětavé práce dobrovolníků Barbory Hálové, Jany Mikulecké a praktikantek z Univerzity Pardubice, kterým náleží velký dík za pomoc při schůzkách, víkendových akcích, Dni dětí a příměstském táboře.

Příměstský tábor

Na třetím příměstském táboře s názvem „Vesmírná expedice aneb dotkněte se hvězd s Malým princem“ se děti vydaly prozkoumávat nejen vzdálený vesmír, ale i to, co můžeme spatřit jenom srdcem. Navštívily i hvězdárnu a planetárium a vydaly se na vodní planetu – do aqua centra. Díky dárcům je účast na táboře bezplatná a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tak mohou zažít to, co jejich vrstevníci.

PhDr. Karolína Rumlová

Tel.: 777 296 826, 461 100 445
vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny