Milá Věro, děkujeme…

Milá Věro, děkujeme…

V pátek 22. března nás ve věku 83 let opustila paní Ing. Věra Novotná, která se více než dvacet let podílela na společném díle pardubické Charity jako dobrovolnice, organizátorka a konzultantka. Svým pravdivým lidským přístupem, svou energií a optimismem pozitivně ovlivnila život mnohých nejen ve svém bezprostředním okolí, výsledky její práce pomohly potřebným v celé České republice i zahraničí.

Od devadesátých let jako vystudovaná stavařka dobrovolně pomáhala s organizací prací při opravách charitních objektů a později byla nápomocná jako konzultantka při architektonických úpravách domů, ve kterých dnes pardubická Charita provozuje Odlehčovací služby. Od začátku Tříkrálové sbírky tuto benefiční akci spolu s dalšími dobrými lidmi organizovala, jednala s úřady, koordinovala práci dobrovolníků a později pomáhala radami nám méně znalým a v zázemí sbírky jako hodná babička vytvářela příjemnou atmosféru pro dětské tříkrálové koledníčky. Skoro deset let byla se svým manželem osobou, která stála za prací skupiny dobrovolníků seniorů, kteří se u Věry a Toníka pravidelně scházeli a třídili poštovní známky, z jejichž prodeje ve spolupráci s benediktýnským klášterem Münsterschwarzach byly financovány misijní projekty v Africe, Asii a Latinské Americe. Jako dlouholetá charitní dobrovolnice byla několikrát oceněna za svou práci, nyní bychom chtěli říci jenom prosté: „Milá Věro, děkujeme…“

 

Jan Lohynský

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS