Koncerty Tříkrálové sbírky

Koncerty Tříkrálové sbírky

Oblastní charita Pardubice organizuje 4. - 10. ledna již osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. 

Oblastní charita Pardubice organizuje 4. – 10. ledna na Pardubicku Tříkrálovou sbírku, z jejíhož výtěžku podpoří rozšíření odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením, služby mobilního hospice a další. 

Hlavní koledovací den bude sobota 6. ledna, kdy se koledníci - dobrovolníci rozběhnou po obcích Pardubicka a budou po domácnostech přát hodně štěstí do nového roku a prosit o příspěvek na dobrou věc. V Pardubicích je připraveno zázemí pro koledníky v Domě techniky ve dnech 4. - 10. ledna od 8:00 do 18:00, po domluvě déle.

Slavnostní zahájení 4.1. na Pernštýnském náměstí od 9:30.
Vystoupí pěvecký sbor Bonifantes pod vedením pana Jana Míška, koledníkům požehná J. E. Mons. Josef Kajnek, koledníkům poděkuje paní ředitelka Mgr. Marie Hubálková, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA. a primátor města Pardubic Ing. Martin Charvát, kteří nad sbírkou převzali záštitu. Těšit se můžete na tři krále na koních díky Apolence z.s.

Doprovodné akce v Pardubicích:

3.1. – 19:00 - kostel sv. Jana – Koncert Spolku pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila – Suk pod vedením Martina Berana

6.1. – 16:00 - Houslový recitál manželů Zdvihalových a žáků ZUŠ Havlíčkova
7.1. - 16:30 - Třílkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka
 
Doprovodné akce mimo Pardubice:

6.1. 17:00  Tříkrálový koncert Z Čech až do Betléma Folklorního souboru Lipka Pardubice, pořádá Obec Bukovka, sál Hospody u Václava
4.1. 18:00   Tříkrálový koncert ZUŠ Holice, kostel sv. Václava Horní Ředice
5.1. 18:00   Tříkrálový koncert ZUŠ Holice, Kulturní dům Holice,
13.1. 16:00, Tříkrálová diskotéka, Holice U Maxima – diskotéka jako odměna pro koledníky              

program

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS