Den Charity na Pardubicku

Den Charity na Pardubicku
Ve dnech 22. a 27. září proběhne na Pardubicku celostátní propagační akce Den Charity u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, který je patronem charitních zařízení. Cílem této akce je především informovat širokou veřejnost o nabídce poskytovaných služeb.

V pátek 22. září se veřejnosti představí Rodinné centrum DaR Luže, které připravilo bohatý program s atrakcemi a výtvarnými dílničkami pro nejmenší spojený s bazarem dětského oblečení, kde zbylé šatstvo bude poskytnuto pro potřeby charitního sociálního šatníku. 

Ve středu 27. září přivítá především rodiny s malými dětmi také Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích. Pro veřejnost jsou připraveny programy: Přijďte si s námi zazpívat, Montessori, Cvičení pro těhotné, Veselé tvoření s Radkou a volná herna pro rodiny s malými dětmi.

Ve středu 27. září bude Oblastní charita Pardubice také představovat svou činnost v informačním centru Nemocnice Pardubického kraje a tentýž den se od 9 hodin otevřou zájemcům z řad veřejnosti střediska Odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích a Třebosicích, které poskytují pobytovou, ambulantní a terénní pomoc seniorům a rodinám, které pečují o své blízké.

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS