Co je to Firemní dobrovolnictví?

Při dobrovolnických dnech nám pomáhají celé firemní pracovní týmy, většinou zaměstnanci velkých firem. Jde o formu podpory neziskového sektoru, kdy firma poskytne (daruje) neziskové organizaci čas svých zaměstnanců, kteří odvedou dobrovolnickou práci jiného typu, než je jejich běžná práce.

Firemní dobrovolníci zpravidla vymění zaměstnání v kanceláři za práci na zahradě nebo při výrobě benefičních adventních věnců. Pro zaměstnance je to vítaná změna pracovního rytmu, umožňuje stmelení kolektivu a přináší dobrý pocit z vykonání užitečné práce pro druhé.

Jsme registrováni na portálu Zapojím se® , který provozuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Fórem dárců.

Dobrovolnický den na zahradě pro seniory

Adventní věnce pro Domácí hospicovou péči

 

Oblastní Charita Pardubice bude opět v listopadu vyrábět adventní věnce na podporu Domácí hospicové péče.  Dobrovolníky a zájemce o společné vyrábění  přivítáme v Salesiánském klubu mládeže a na farách v  Holicích a Sezemicích. Dobří lidé se sejdou při vyrábění na Univerzitě Pardubice, v Medile a v ČSOB. Věnce  budeme prodávat první Adventní neděli před kostely, nebo v sídle Charity v ulici V Ráji 732. Kontakt: Bc. Jan Lohynský * 775 296 842 * dobrovolnik@charitapardubice.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS