Daňové zvýhodnění dárců

 

Podle zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb. si dary, které věnujete Oblastní charitě Pardubice, můžete odečíst od základu daně.

Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně zasíláme:

  • organizacím po přijetí finančního daru  
  • jednotlivcům na požádání (kontaktujte našeho fundraisera) ihned po přijetí daru

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Vojtěch Gottwald Tel.: 733 161 618
gottwald277/277charitapardubice.cz fundraiser, péče o dárce

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS