Adresář Charity ČR

Mgr. Hana Balcarová

sociální pracovnice, Služby pro pěstouny
Tel: 730 845 059    39nvTZhgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Aneta Betlachová

vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice
Tel: 730 529 527    W9rD2Z7%-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g
Oblastní charita Pardubice

Michal Boháč

správce vozového parku
Tel: 775 296 844   
Oblastní charita Pardubice

Zuzana Cepková

vrchní sestra pro Pardubicko
Tel: 731 646 803    g-rz1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Ilona Fricová

zástupkyně ředitelky
Tel: 775 296 848    1kvm5f56LTprRb~lWinBUe6aY.kmb
Oblastní charita Pardubice

Vojtěch Gottwald

Vedoucí Dobrovolnického centra, fundraiser
Tel: 733 161 618    2hGD~Zb-VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Eva Janoušková

vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky - pobytová a terénní služba Třebosice
Tel: 775 296 833    0cnx5eic-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g
Oblastní charita Pardubice

PharmDr. Johana Jirásková

vedoucí Rodinného centra DaR v Luži
Tel: 603 880 938    ~hqs4.990gGB__2-Wkm%C5c74ekm5_
Oblastní charita Pardubice

Jarmila Klimešová

vedoucí pečovatelské služby Pardubice, vedoucí osobní asistence
Tel: 777 296 850, 466 335 026    6evwVcenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p
Oblastní charita Pardubice

Vladimíra Krejčíková

koordinátorka projektu ŽenyPRO
Tel: 603 566 141    6krtT7agc8kJV.oh~hm%C5c74ekm5_
Oblastní charita Pardubice

Barbora Motlová, DiS.

sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 734 435 370, 461 100 445    XfBD2~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

František Moudr, DiS.

vedoucí úseku sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené
Tel: 777 296 821    1fBEUb4WH-uk87j7_8En_0~905pJ
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Radka Pařízková

klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Tel: 733 161 620, 461 100 445    ~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Radka Pecinová

sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 731 645 903    ~irmZ.enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p
Oblastní charita Pardubice

Veronika Pilcová

staniční sestra pro Pardubicko
Tel: 730 591 582    civvT~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Václav Pitucha

koordinátor dobrovolníků
Tel: 730 572 959    civD_1.7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice
Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně