Pečovatelská služba - Lázně Bohdaneč


  • Tel.: 603 459 486, 775 296 832
 
Šípkova 49, Lázně Bohdaneč, 533 41 Vedoucí služby: Lucie Udržalová - vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

aktivizační činnosti, doprava automobilem

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním setrvávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

František Moudr, DiS. - vedoucí úseku sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené Mgr. Markéta Ratkošová - sociální pracovnice Bc. Kristýna Kabelková - sociální pracovnice Lucie Udržalová - vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně