Využití výtěžku z Tříkrálové sbírky

 

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

 

Obecný přehled rozdělení Tříkrálové sbírky

 

Celostátní projekty Charity ČR  5 % 
Projekty Diecézní charity Hradec Králové 15 %
Humanitární pomoc do zahraničí 10 %
Režijní náklady sbírky  5 %
Projekty Oblastní charity Pardubice 65 %

 

Jakým způsobem Tříkrálová sbírka pomáhá?

Další příběhy:

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS