INFORMACE PRO KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

 

Ve dnech 4. – 10. ledna 2018 pořádá Oblastní charita Pardubice tradiční Tříkrálovou sbírku. Již posedmnácté budou Pardubicemi, Lázněmi Bohdaneč, Holicemi, Chrastí, Luží a okolními obcemi procházet skupinky koledníků s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku a s prosbou o příspěvek do kasičky.

  • Koledníkem se může stát každý. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Přihlásit se může jednotlivec nebo skupinka přátel či rodina. V každé skupince je vedoucí starší 15 let s průkazem totožnosti.

  • Vedoucí skupinky se předem domluví s koordinátorem Tříkrálové sbírky na termínu a trase koledování.

  • V Pardubicích mají koledníci zázemí v Domě techniky, kde se převléknou do kostýmů, dostanou očíslovanou a zapečetěnou pokladničku, průkazku (pro vedoucího skupinky) a text koledy. Veřejnosti rozdávají zabalené cukry, kalendáře a Charitní noviny. Obdrží také lístek s informacemi o symbolice Tříkrálové sbírky a o využití vybraných peněz.

  • Koledníci navštěvují domácnosti, přejí lidem štěstí, zdraví a pokoj do nového roku a děkují za příspěvek do pokladničky. Po skončení koledování vrátí vedoucí skupiny neporušenou pokladničku, kostýmy a průkazku.

  • Koledníci během koledování většinou zpívají koledu My tři králové. Hudební nástroje jsou vítány! Koledu je také možné zarecitovat nebo přehrát z telefonu.

 

  • Po návratu na koledníky čeká občerstvení a malý dárek jako odměna. Žákům a studentům vystavíme omluvenku do školy. Koledníci mladší 18 let, musí mít svolení rodičů.

  • Jakýkoliv vážnější problém (např. úraz) nahlásí vedoucí skupiny neprodleně koordinátorovi Tříkrálové sbírky, jehož telefonní číslo je napsané na zadní straně průkazky.

  • Koledníci nekoledují v ulicích a v obchodních domech, pokud se předem nedomluví jinak s koordinátorem Tříkrálové sbírky.

  • Tříkrálová sbírka bude probíhat nejen v Pardubicích, ale také v Holicích, Horním Jelení, Sezemicích, Dašicích, Lázních Bohdaneč, Opatovicích, Luži, Chrasti a okolních obcích.

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Chcete pomáhat s námi? Kontaktujte nás!

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS