Doprovod a doprava osob se sníženou soběstačností

 

Poskytujeme dopravu speciálně upravenými automobily

pro bezpečnou přepravu osob se sníženou soběstačností.

 

Komu pomáháme

 • imobilní osoby
 • obtížně pohyblivé osoby
 • dezorientované osoby
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • včetně osob na mechanickém i elektrickém vozíku

Služba je určena i pro doprovod těchto osob (pečující osoba, příbuzný, přítel, pracovník služby). 

Odborně vyškolená posádka dopraví a doprovodí osobu na místo, kam se potřebuje dostat, aby si mohla zařídit osobní záležitosti, nebo se zúčastnit společenského dění: například k lékaři, do místa poskytování sociálních služeb (např. domov pro seniory), na návštěvy za rodinou, přáteli, za kulturou.

Zajistíme asistenci při přesunu z domácnosti do vozidla, např. do sanity.

Doprovod a doprava osob se sníženou soběstačností

Ilustrační foto: Dita Valachová

Provozní doba

 • pracovní dny od 8:30 do 15:30, mimo tento čas dle domluvy

Místní rozsah služby

 • pro klienty s bydlištěm v okrese Pardubice

Cena

 •  17 Kč / km (počítá se jen km s klientem ve vozidle)
 • 130 Kč / hod doprovod klienta (do a z vozidla)

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS