Služby pro seniory, zdravotně postižené a nemocné

 

Zdravotní služby

Tato služba směřuje především k seniorům a osobám po hospitalizaci v nemocnici, u kterých je nutná následná domácí péče (zdravotní služba). Půjčujeme také zdravotní a kompenzační pomůcky.

Zdravotně-sociální služby

Domácí hospicová péče je poskytována pacientům, kteří si přejí zůstat v posledních chvílích svého života doma se svými blízkými.

Sociální služby

Sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním, které původně navazovaly a doplňovaly služby zdravotní, se v průběhu více než dvacetiletého působení Charity staly samostatnou a neoddělitelnou součástí charitních služeb v Pardubicích a okolí. Jsou zahrnuty do plánu komunitních služeb ve statutárním městě Pardubice i v plánu koncepce sociálních služeb Pardubického kraje.

Oblastní charita Pardubice poskytuje následující sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním:

Služby poskytujeme podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve kterém je mimo jiné přesně stanoven ceník jednotlivých úkonů. Naši pracovníci mají zajištěno průběžné, dlouhodobé a navazující vzdělávání ve všech oblastech, které ke svému povolání potřebují.

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS