Vzdělávací semináře pro pěstouny

Aktuální nabídka vzdělávání

únor - duben 2018

 

Místo konání: Pardubice (budova T. J. Sokol Pardubice – boční vchod)

Cena: 200 Kč/hod (cena zahrnuje občerstvení)

 

Attachment      

sobota 24. 2. 2018 od 9 hodin   

Mgr. Lenka Buchtová (ředitelka z. ú. Bonanza, supervizorka, mediátorka)

PaedDr. Jaroslava Auerová (vedoucí střediska Probační a mediační služby v Třebíči, supervizorka, mediátorka)

8 hodin

           

Stres ve výchově

3. 3. 2018 od 9 hodin 

Bc. et Bc. Pavel Šimon (vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče Polička)

8 hodin

               

Máme doma psychopata?

sobota 17. 3. 2018 od 9 hodin

Mgr. Petr Pražák (psycholog Střediska výchovné péče Chrudim)

8 hodin

 

Filmové vzdělávání 

sobota 7. 4. 2018 od 9 hodin

(společné zhlédnutí filmu s tématem náhradní rodinné péče a následná debata o filmu řízená lektorem)

Mgr. Petr Pražák (psycholog Střediska výchovné péče Chrudim)

4 hodiny

 

Konflikt a já II. sobota

14. 4. 2018 od 9 hodin     

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková (specializace na psychologické poradenství, poradce pro pozůstalé, psychoterapie)

8 hodin

 

Schopnosti a limity dětí

sobota 21. 4. 2018 od 9 hodin   

PhDr. Andrea Troníčková (psycholog, zástupce ředitele PPP Pardubice)  

6 hodin

 

Těšíme se na shledání s Vámi!

Přihlášku najdete zde.

Mgr. Radka Pařízková Tel.: 733 161 620, 461 100 445
~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Mgr. Hana Balcarová Tel.: 730 845 059
39nvTZhgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Služby pro pěstouny