Služby pro pěstouny - o nás

 

Poslání

Posláním Služeb pro pěstouny je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a poskytnutím nebo zprostředkováním poradenství, vzdělávání a  odlehčovací (respitní) péče.

 Naše cíle

 1. Dítě žije v bezpečném, stabilním a podpůrném prostředí.
 2. Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní, respektují individualitu dítěte a jsou schopni s dítěte hovořit o jeho biologické rodině.
 3. Navázání, udržení či zkvalitnění vztahů mezi dětmi a biologickou rodinou (návrat dítěte do původní rodiny).

Cílové skupiny

 • Náhradní rodiče z Pardubického kraje: dlouhodobí pěstouni, příbuzenští pěstouni a poručníci, osoby v evidenci (pěstounská péče na přechodnou dobu)
  • Děti svěřené do náhradní rodinné péče
  • Děti které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktovaly pracovníka Služby pro pěstouny

Zásady naší činnosti

 • Soulad s etickým kodexem Charity ČR
 • Spolupráce postavená na principu partnerství
 • Naslouchání dětem a respektování jejich názoru
 • Hájení zájmů, práv a potřeb dítěte
 • Individuální přístup
 • Důvěrnost informací
 • Dostupnost
 • Odbornost

Služby pro pěstouny

Přehled vykonávaných činností

 • Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytujeme osobě pečující, s níž jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledujeme výkon pěstounské péče.
 • Pořádáme v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Zřizujeme zařízení sociálně-právní ochrany dětí – výchovně rekreační tábory pro děti.

Místo, čas a forma poskytované služby

 • Službu poskytujeme zejména terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounů.
 • Ambulantní forma je poskytována na adresách: Českova 1247, Pardubice a Dudychova 782, Holice.
 • Čas setkání je dojednáván individuálně, obvykle v pracovní dny 8 – 18 hod (výjimečně může být služba poskytnuta i mimo uvedený časový rámec).

Kapacita Služeb pro pěstouny Oblastní charity Pardubice je 30 rodin.

 


 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Mgr. Radka Pařízková Tel.: 733 161 620, 461 100 445
~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Mgr. Hana Balcarová Tel.: 730 845 059
39nvTZhgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Služby pro pěstouny
Bc. Radka Siváčková, DiS. Tel.: 731 632 893, 461 100 445
~lvFR1agc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Služby pro pěstouny