Pomoc rodinám s dětmi

Preventivní aktivity na podporu rodiny

Pomáháme nejen uživatelům Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny, ale také dalším rodinám, které doporučí OSPOD, jiná organizace nebo se přihlásí samy.

Jak pomáháme:

 • rozdělujeme potravinové balíčky z potravinové banky - bližší informace najdete zde
 • nabízíme oblečení ze sociálního šatníku
 • poskytujeme právní poradenství
 • nabízíme služby sociálního pracovníka
 • organizujeme poznávací výlety
 • pořádáme vzdělávací semináře

Témata vzdělávacích seminářů:

 • co si neseme z dětství do naší rodiny
 • výchovné styly a jejich důsledky
 • rodinné prostředí a vliv na psychiku dítěte
 • neposlušné dítě, odměny a tresty, pozitivní motivace
 • dítě s psychickými obtížemi
 • rozvodová a porozvodová situace v rodině
 • úvod do problematiky domácího násilí
 • zvládání vlastní agrese

Pomoc rodinám s dětmi

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

 

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS