Služby pro rodiny s dětmi

 

Sanace rodin

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Jsou službou sociální prevence poskytovanou bezplatně v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.).
  • Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi v tíživé životní situaci. Pomáháme vyřešit nepříznivou situaci, překonat její negativní důsledky a vytvořit příznivé podmínky pro děti.

   Služby pro pěstouny

  • Nabízíme pomoc a podporu pěstounským rodinám, zajišťujeme vzdělávání. Posilujeme rodinné vztahy a vazby, pracujeme na souladu mezi jednotlivými členy rodiny.

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích


Rodinné centrum DaR v Luži

 

Tým sociálních pracovnic Oblastní charity PardubicePrtojekt SaS

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání

. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Mgr. Karolína Šilarová Tel.: 777 296 826, 461 100 445
6lvvRbenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p sociální pracovnice, vedoucí střediska Sanace rodin
Mgr. Radka Pařízková Tel.: 733 161 620, 461 100 445
~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Barbora Motlová, DiS. Tel.: 734 435 370, 461 100 445
XfBD2~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Bc. Tereza Saifrtová, DiS. Tel.: 733 741 947, 461 100 445
alnsWbjgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mgr. Hana Balcarová Tel.: 730 845 059
39nvTZhgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Služby pro pěstouny
Milena  Vohralíková Tel.: 733 141 960
3hyy_09cVX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj vedoucí Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích
Mgr. Radka Pecinová Tel.: 731 645 903
~irmZ.enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS