Charitní ples

 

Charitní ples pořádá Oblastní charita Pardubice vždy poslední pátek před popeleční středou. První ročník se uskutečnil 28. února 2014 ve Skautském centru Vinice v Pardubicích. Nedílnou součástí plesu jsou dobrá kapela, velmi hodnotná tombola, zajímavá předtančení a dobrovolníci z řad zaměstnanců, přátel a sympatizantů naší organizace. Díky obětavé práci dobrovolníků se daří minimalizovat celkové výdaje. Výtěžek ze vstupného, prodaného občerstvení, tomboly a dobrovolných příspěvků vybraných v průběhu plesu je určen na předem vybrané a známé charitativní účely, například na podporu domácí hospicové péče.

Těšíme se na Vaši účast!

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

 Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Vojtěch Gottwald Tel.: 733 161 618
2hGD~Zb-VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj Vedoucí Dobrovolnického centra, fundraiser

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně