Benefiční výroba a prodej adventních věnců

 

Cílem této benefiční akce, která se koná každoročně nedlouho před začátkem adventu, je vyrobit s pomocí dobrovolníků pěkné adventní věnce z přírodních materiálů určené k prodeji. Dobrovolníci se podílejí také na prodeji vyrobených věnců před vybranými kostely a na dalších místech. Zájemci si mohou věnce s předstihem objednat pomocí dotazníku na našem webu. Výtěžek z této akce vždy putuje na předem vybrané a známé charitativní účely, například na podporu domácí hospicové péče.

Od roku 2014 se do výroby adventních věnců zapojují kromě dobrovolníků z řad veřejnosti také tzv. firemní dobrovolníci, tedy zaměstnanci firem, které věnují práci a čas svých zaměstnanců vybrané neziskové organizaci. Z výroby věnců se za několik let stala oblíbená a vyhledávaná akce, která kromě svého benefičního záměru, poskytuje účastníkům příjemnou zábavu, možnost se odreagovat při kreativní práci a příjemný pocit, že dělají něco smysluplného a pozitivního.

,

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Chcete se také zapojit? Kontaktujte nás!

Vojtěch Gottwald Tel.: 733 161 618
2hGD~Zb-VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj Vedoucí Dobrovolnického centra, fundraiser

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně