Veletrh  sociálních služeb 2017


Oblastní charita Pardubice představila své služby na Veletrhu sociálních služeb pořádaném 16.8.2017 na pardubickém zámku. Sociální pracovnice ze Střediska služeb pro rodiny s dětmi si připravily
soutěže pro nejmenší, spolu s pracovnicemi Charitní pečovatelské služby nabízely informace o
charitních službách. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky pro klienty s
pohybovým omezením.

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS