Pomoc romským rodinám v RC DaR Luže

Pomoc romským rodinám v RC DaR Luže

(Luže) - O úspěšnosti programu vzdělávání a osvojení si praktických dovedností zdejší romské komunity svědčí vysoká účast a zájem o přednášky a kurzy, například: Rodina a komunita, vztahy mezi generacemi a s lidmi v okolí, Moje životní dráha, co umím a co mohu dokázat, Jak najít práci, napsat životopis a uspět u přijímacího pohovoru, Co je důležité pro dosažení úspěchu ve škole a další z oblasti zdravovědy či práva.

V praktickém kurzu šití se zájemci učí šít potřeby pro domácnost. Pro velký zájem byl kurz rozšířen, pod vedením dvou lektorek se zde schází více než 10 žen a mnoho dětí.

Komunitní pracovník pan Ivan Červeňák nabízí romským dětem smysluplné trávení volného času, dohlíží na školní docházku, pomáhá spolu  s pedagogickým pracovníkem Mgr. Čapkem dětem s domácími úkoly.

Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám. Činnost dále celoročně podporuje MPSV, Oblastní charita Pardubice, Město Luže a Pardubický kraj.

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS