Projekt MATAPE do světa

 

  • Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA104-000542

  • Období realizace: od 07/2014 do 06/2015

Hlavní myšlenkou tohoto projektu financovaného z Erasmu+ KA1, který probíhal v období od července 2014 do června 2015, bylo umožnit  týmu zaměstnanců Oblastní charity Pardubice navázání spolupráce se zahraničními vzdělávacími organizacemi. Čtyři členové realizačního týmu uskutečnili zahraniční cesty do evropských zemí s cílem studovat v Bruselu evropské dotačních zdroje, prezentovat projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ na mezinárodní konferenci ICERI ve španělské Seville a získat inspiraci z oblasti vzdělávání dospělých na Kypru. Výsledkem této intenzivní roční práce byly čtyři podané mezinárodní projektové žádosti, kde byla Oblastní charita Pardubice dvakrát v roli realizátora a dvakrát v roli projektového partnera.

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS