Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 10,8 miliónů korun

Tříkrálová sbírka 2013 vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 mil. Kč. V krajských městech Hradci Králové a okolí darovali lidé do pokladniček 455 586 Kč*, v Pardubicích a okolí 680 247 Kč*. Darované peníze budou pomáhat nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným u nás i v zahraničí. Část výtěžku sbírky věnují naše Charity na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar, rozvojový projekt Adopce na dálku®. Děkujeme všem dárcům, že i v této nelehké době myslí na potřebné a nemocné, kterým Charity pomáhají.

Tříkrálová sbírka 2013

Více jak 200 skupinek tří králů procházelo 5. - 11. ledna 2013 Pardubicemi, Holicemi, Chrastí, Luží a jejich okolními obcemi, kam přicházely s přáním štěstí, zdraví a pokoje v roce 2013. I v letošním roce byli dárci velice štědří. Celkem sbírka vynesla neuvěřitelných

680 247,- Kč, což je téměř o 38 000,- Kč více než v loňském roce.

Výsledky v jednotlivých obcích naleznete zde: Výsledky Tříkrálové sbírky 2013.pdf

Nejvíce vybrala skupinka pana Makucha, která sbírala do 19 pokladniček a vybrala v Pardubicích neuvěřitelných 54 473 Kč!

Všem dobrovolníkům i dárcům patří náš upřímný dík!

 

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Po Novém roce vycházejí do ulic tříkráloví koledníci

Po Novém roce tradičně vycházejí do ulic tříkráloví koledníci, aby přinesli lidem radostné poselství Vánoc a přitom poprosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR celostátně již potřinácté. Koledníky se zapečetěnými pokladničkami budou lidé potkávat nejvíce kolem 6. 1. V Hradci Králové požehná koledníkům na cestu pomocný biskup Mons. Josef Kajnek 9. 1. v 8h v katedrále Sv. Ducha, v Pardubicích 6. 1. v 15h na Perštýnském nám. za přítomnosti primátorky MUDr. Štěpánky Fraňkové a 1. krajského náměstka ing. Romana Línka. V Hradci Králové a okolí sbírku doprovází Soutěž o nejhezčí tříkrálový kostým.

Tříkrálová sbírka 2013

V prvních lednových dnech proběhne v Pardubicích a okolí tradiční Tříkrálová sbírka. Už potřinácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Sbírka je také možností jak prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Pardubice organizuje, je možná jen díky mnoha obětavým dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhají. Každý, kdo by se chtěl zapojit jako koledník nebo vedoucí skupinky koledníků, ať se přihlasí na tel.: 775 296 842 nebo 466 335 026. Za jakoukoli pomoc jsme velmi vděčni. Sbírka si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby.

Záměry pro použití výtěžku sbírky pro rok 2013

- dovybavení a provozní náklady střediska „Sanace rodiny“  

- dovybavení a provozní náklady pobytového a ambulantního odlehčovacího zařízení Červánky v Třebosicích

- nákup automobilu pro terénní sociální služby

- dovybavení a provozní náklady rodinných center DaR v Luži a Holoubek v Holicích

- nákup zdravotních pomůcek pro domácí hospicovou péči

- přímá pomoc potřebným

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

PF 2013

Přání

RVC Holoubek - veřejné čtení O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Srdečně vás zveme v pondělí 10. 12 2012 od 16:30-18:00 hodin do Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek na voňavé předvánoční veřejné čtení O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE.

Čte král perníků pan Pavel Janoš.

Překvapení pro děti - doprovodný program VÝROBA A PEČENÍ PERNÍČKŮ.

Těšíme se s vámi v RVC Holoubek navidenou.

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS