Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Odborná konference na téma „Podpora rozvoje sociálních služeb“

Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Pardubickým krajem a Sdružením Creatio připravuje odbornou konferenci na téma PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Konference se uskuteční 19. 9. 2012 (od 9:30 do 14:00 hod.) v prostorách společenského sálu Krajského úřadu v Pardubicích (bývalá reálka), Komenského nám. 120. Záštitu nad touto akcí převzal krajský radní Mgr. Jiří Brýdl.

Konec prázdnin s Arabelou

RVC Holoubek vás srdečně zve v sobotu 1. 9. 2012 od 10:00 hodin na II. ročník Dětského dne KONEC PRÁZDNIN s Arabelou a známými osobnostmi. Na stanovišti Holoubka jsme pro vás připravili montessori aktivity, skládání puzzlí a malování na obličej. Program Dětského dne viz plakát. Akci pořádá SK Holice a Strana soukromníků ČR pod záštitou města Holice.

Dobrovolnictví v zahraničí

Využijte možnost vycestovat na rok do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby.

Sběr nábytku pro sociálně slabé

Již řadu let organizuje Oblastní charita Pardubice (OCHPA) s Diakonií Broumov sběr šatstva pro potřebné. OCHPA dále ve spolupráci s odborem soc. věcí Magistrátu města Pardubic provozuje ve svém středisku v Třebosicích humanitární šatník. Oblečení z tohoto šatníku je určeno všem potřebným, nejen klientům Charity. Tuto službu přivítaly i jiné organizace, které rovněž pracují se sociálně slabými (zařízení pro matky s dětmi, nemocnice, zařízení pro lidi bez domova, věznice apod.)

Pracovníci OCHPA však pracují i se sociálně slabými lidmi a rodinami. Ti nepotřebují zajistit jen oblečení, ale často potřebují vybavit domácnost základním nábytkem.  Z tohoto důvodu navázala OCHPA spolupráci se Službami města Pardubic a.s., s cílem pomoci potřebným spoluobčanům. Služby města Pardubic a.s. na separačním dvoře v Dražkovicích zajistily zvláštní uzavřený kontejner, do kterého mohou lidé věnovat starší nepotřebný nábytek, který by však ještě mohli využít potřební. Otevírací doba separačního dvora je v pracovní dny od 6.30 do 15.00 h., ve středu do 17.00 h. Snahou je pomoci sociálně slabým a zároveň zlepšovat životní prostředí omezováním vzniku odpadů.

Letní opékání v Třebosicích

Léto je časem výletů, cestování, poznávání nových míst a lidí, koupání a opékání. Krásné, slunečné dny prvních prázdninových dní lákaly každého ven. Nejinak tomu bylo u klientů v našem zařízení Červánky v Třebosicích. Zaměstnanci připravili pro ně a děti z lesní školky Za bukem, která má v tomto zařízení své malé zázemí, společné opékání vuřtů na zahradě, které se uskutečnilo 10. července. Akce se všem přítomným velmi líbila a pro klienty, především pobytového zařízení, znamenala zpříjemnění pobytu mimo svůj domov.

Výroční zpráva 2011

Oblastní charita Pardubice vydala výroční zprávu za rok 2011. Zájemci si ji mohou prohlédnout zde Výroční zpráva 2011.pdf

Upřesnění zprávy z tisku

Dne 6. června 2012 vyšla v MF Dnes zpráva o obtížích svitavské respitní péče. Mylně je zde uvedeno, že se jedná o jedinou odlehčovací službu v Pardubickém kraji. Klientům jsou k dispozici např. charitní zařízení Světlanka ve Svitavách, litomyšlská odlehčovací služba Respitní péče Jindra nebo odlehčovací zařízení Červánky v Třebosicích.

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Hradec Králové: U příležitosti 20. výročí charity v královéhradecké diecézi byla udělena ocenění 22 pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Zlatý a stříbrný kříž převzali ocenění z rukou biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a biskupů z Indie po slavnostní děkovné mši svaté v úterý 5. června 2012, která zahájila oslavy 20. jubilea.

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně