Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Noc kostelů

S blížícím se termínem Noci kostelů (1. června 2012) také v královéhradecké diecézi nabírají přípravy na obrátkách. Letošní Noc kostelů má motto „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota“ (1 Sol 5,5). Na území královéhradecké diecéze se k ní připojuje 8 církví, akce tedy má ekumenický rozměr; kromě římskokatolické církve se nejvíce účastní Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická. Celkem se přihlásilo již 197 kostelů, z toho 54 nekatolických (údaje k 16. 5. 2012).  Letošní novinkou, či spíše specifikem, v některých kostelech bude program určený dětem, neboť termín Noci kostelů připadá na Den dětí – například se jedná o koncert dětského sboru Radostný plecháček v kostele sv. Vavřince v Novém Bydžově, divadelní pohádku Hrnečku pař! na arciděkanství v Chrudimi či dětský klub Pathfinder v adventistickém kostele v Poděbradech.

Další brýle pro misie

V pátek 4. května se podařilo odeslat další zásilku brýlí, téměř 1400 ks, do misií. Oblastní charita Pardubice tentokrát spolupracovala s brněnskou Optikou Richter, která zdarma zajistila jak přeměření dioptrií u brýlí, tak finance k odeslání zásilky. Brýle tentokrát poputují organizaci The Pontifical Mission Societies (Papežské misijní dílo) do Zambie a na Srí Lanku.

 

Putovní výstava k 20. výročí OCHPA

V letošním roce oslaví Oblastní charita Pardubice 20 let své činnosti. K této příležitosti pořádá putovní výstavu, na které představuje své služby, svá střediska a projekty. Návštěvníci se zde mohou seznámit i s jejími dalšími aktivitami.

Výstava proběhne na těchto místech:

2. - 31. května - prostory radnice v Lázních Bohdaneč

1. - 29. června - Senior centrum Moravany

3. - 27. září - prostory Městského úřadu Holice

1. - 31. října - Východočeské divadlo Pardubice 

Holoubek oslavil 1. narozeniny

V pátek 13. dubna oslavilo naše Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek své 1. narozeniny. I když počasí, stejně jako vloni při jeho otevření, moc příznivé nebylo, uvnitř Holoubka vládla slavnostní atmosféra a veselá nálada. Realizační tým maminek z Holoubka opět připravil perfektní program, kterého se zúčastnilo ca. 45 dětí se svými rodiči.

Jednání s ministrem Drábkem přineslo výsledky

Bezprostřední finanční krach řady sociálních služeb v ČR byl odvrácen. Jednání poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů ČR s ministrem Jaromírem Drábkem 10. dubna přineslo výsledky. Chystané demonstrace 16. dubna byla odvolána, další kolo jednání proběhne v polovině května.

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Výsledky hodnocení kvality sociálních služeb v roce 2011

Na přelomu roku 2011-2012 pracovníci Oblastní charity Pardubice oslovili uživatele sociálních služeb v dotazníku, s jehož pomocí anonymně zjišťujeme spokojenost uživatelů s kvalitou a profesionalitou poskytovaných služeb. Výsledky hodnocení jsou následující:

Postní almužna v pardubickém vikariátu

Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější prožití událostí Velikonoc. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

Skládací papírová schránka – „postnička“ může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. V Pardubickém vikariátu je možné si ji vyzvednout v kostele nebo na faře na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete Vaši postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené místo. Na její spodní stranu můžete napsat jak nebo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almužna použít. Peníze budou použity na některý konkrétní charitativní úmysl realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu charitního díla Církve.

Pastorační rada pardubické farnosti využila možnosti nabídnuté královéhradeckým biskupstvím a na základě hlasování rozhodla takto:

50% - pro fond pro sanaci rodin v nouzi (zajišťuje Charita)

25% - podporu mládeže farnosti

25% - pro křesťanskou školu NOE v Pardubicích

Banner Podpořte nás
 

Kontakt

Oblastní charita Pardubice

V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 843

E-mail: info@charitapardubice.cz

IČ: 464 92 160

 

Číslo účtu: 1201207379/0800 

Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010

Fiobanka, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010

Fiobanka, a. s.

 
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně