Přečtěte si nové Charitní noviny

Charitní noviny

Již čtvrtý rok po sobě vydává Oblastní charita Pardubice svoje Charitní noviny. V těchto novinách najdete řadu silných příběhů a úvah našich zaměstnanců a klientů. Přitom zjistíte, jaké služby pardubická Charita poskytuje. Není jich málo. Noviny jsou volně ke stažení. Pokud se Vám budou líbit, můžete je doporučit svým známým nebo je sdílet prostřednictvím sociálních sítí. Tištěnou verzi si můžete zdarma vyzvednout v Turistickém informačním centru Pardubice.

Zaměstnanci pardubické Charity absolvovali kurz pro pracovníky v sociálních službách

Zaměstnanci pardubické Charity absolvovali kurz pro pracovníky v sociálních službách

Oblastní charita Pardubice zrealizovala kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurz byl finančně podpořen Úřadem práce ČR v rámci projektu ESF POVEZ. Vzdělávání se zúčastnilo 9 zaměstnanců Charity, kteří by si z osobních důvodů nemohli dovolit kurz zaplatit z vlastní kapsy. Absolvováním kurzu získali osvědčení s celostátní platností, které je opravňuje k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách v jakékoliv sociální službě v ČR.

Mons. Josef Suchár byl vyznamenán Stříbrnou pamětní medailí Senátu

Mons. Josef Suchár byl vyznamenán Stříbrnou pamětní medailí Senátu

V pátek 25. září 2015 při příležitosti Dne české státnosti ocenil předseda Senátu Milan Štěch sedmnáct osobností z oblasti vědy, kultury a veřejného života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. Mezi vyznamenanými byl také Mons. Josef Suchár, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové.

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Uprchlíci z válkou zmítaných zemí míří do Evropy, přicházejí vyčerpaní a doslova s holýma rukama. Mnohým z našich spoluobčanů není jejich osud lhostejný a rádi by ke zlepšení neradostného údělu migrantů něčím přispěli. Charita ČR připravila z popudu České biskupské konference elektronickou databázi, kde mohou lidé nabízet svoji pomoc ve formě ubytování, materiální či dobrovolné výpomoci.

Charita oslaví svůj Den. Při něm lidem předvede, co všechno dělá

Charita oslaví svůj Den. Při něm lidem předvede, co všechno dělá

Řada místních organizací a charitních služeb představí při celostátní kampani Den Charity koncem září a začátkem října svoji činnost. V rámci kampaně pořádají diecézní, oblastní a farní Charity dny otevřených dveří, exkurze, výstavky, děkovné bohoslužby i hudební vystoupení. Akce se konají zpravidla kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

Charita otevřela nové středisko odlehčovacích služeb

Charita otevřela nové středisko odlehčovacích služeb

V úterý 8. září 2015 Oblastní charita Pardubice slavnostně otevřela nové středisko Odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích u Pardubic. Pozvání na akci přijala řada čestných hostů včetně prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého, ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové Jiřího Stejskala, vikáře pardubického vikariátu P. Antonína Forbelského a starosty obce Mikulovice Josefa Nentvicha. Z Třebosic na slavnostní akt přijeli stávající klienti těchto služeb, dostavili se také sponzoři, zaměstnanci a dobrovolníci pardubické Charity.

Program Rodinného centra DaR na září 2015

Program Rodinného centra DaR na září 2015

Od září se v Rodinném centru DaR v Luži opět můžete těšit na Vaše oblíbené programy. Začínáme už 1. září, zatím stále na adrese Družstevní 366, Luže. Mezi programy nechybí úterní Klub Mamiňáček, Hrátky s batolátky či páteční vzdělávací kurz m_ANIMA. Každé pondělí se bude konat PÍSKÁNÍČKO. Aktivity projektu „Rodina na celý život aneb od plínek k plenám“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Jihovýchodní Evropa sleduje rostoucí počet uprchlíků

Srbsko registruje přes 4 000 nezletilých uprchlíků či migrantů bez doprovodu dospělých. Foto: Cahrita Srbsko

Konflikty, chudoba a pronásledování na Blízkém Východě, v Asii i Africe zavinily v roce 2015 výrazný nárůst počtu uprchlíků a ekonomických migrantů směřujících do Evropské unie přes Turecko, Řecko, Makedonii a Srbsko. Příběh jedné z prchajících dívek, Liny, se velmi podobá mnoha jiným.

V Pardubickém kraji byla založena potravinová banka

V Pardubickém kraji byla založena potravinová banka

Rádi bychom Vás informovali, že byla založena Potravinová banka PARDUBICE, z. s. Tato banka je součástí České federace potravinových bank. Zakládající spolek je občanské sdružení vzniklé dne 29. dubna 2015 (zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové).

Potravinová banka v Hradci Králové - Hradecký deník

Potravinová banka v Hradci Králové - Hradecký deník

Spočítali jste si někdy, kolik jídla týdně vyhodíte? A co teprve kolik ho zlikvidují velké markety. V popelnicích skončí každý rok tuny potravin. Přitom by mohly dostat ještě druhou šanci.

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS